การสอบโทอิคคืออะไร แนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ toeic คะแนนควรได้เท่าไหร่

การสอบโทอิคคืออะไร (TOEIC คืออะไร) การสอบ TOEIC ในประเทศไทย แนว ข้อสอบ toeic ตัวอย่าง ข้อสอบ toeic คะแนน toeic ควรได้เท่าไหร่ วิธีสมัครสอบ toeic

การสอบโทอิคคืออะไร แนวข้อสอบ ตัวอย่างข้อสอบ toeic  คะแนนควรได้เท่าไหร่

การสอบโทอิคคืออะไร (TOEIC คืออะไร)

การสอบโทอิค หรือ TOEIC (Test of English for International Communication) เป็นการสอบวัดความรู้ในภาษาอังกฤษระดับสากลชนิดหนึ่งสำหรับธุรกิจ การสอบนี้มีมาอย่างยาวนานกว่า 30ปีมาแล้ว และได้รับความนิยมมาจนกระทั่งถึงปัจจุบัน เพราะว่าการสอบโทอิคนั้นจะช่วยทำให้องค์กร หรือหน่วยงานต่างๆ สามารถคัดผู้ที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษ สำหรับธุรกิจได้ดีมาก ปัจจุบันมีผู้นิยมเข้าสอบโทอิคเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผลการสอบนี้สามารถนำเอาไปอ้างอิง ในการสมัครเข้าทำงานในหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ได้นั่นเอง ซึ่งปัจจุบันองค์กรเหล่านั้นก็ได้มีการ Request หรือการเรียกดูผลการสอบโทอิคเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

การสอบโทอิคมี 2 ประเภท ดังต่อไปนี้

– การสอบ TOEIC สำหรับการฟังและการอ่าน หรือ Listening and Reading Test
– การสอบ TOEIC สำหรับการพูดและการฟัง หรือ Speaking and Listening Test เป็นการสอบรูปแบบใหม่ ที่มีการพัฒนาขึ้นให้เหมาะสมกับผู้เข้าสอบมากขึ้น

การสอบ TOEIC ในประเทศไทย

ในประเทศไทยจะมีการจัดสอบ TOEIC แบบการฟังและการอ่าน ที่จะช่วยนำเอามาใช้ในด้านการทำงานจริง ที่มักจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบและทักษะด้านการฟังและการอ่านมากว่าการพูด คะแนนของการสอบโทอิค จะขึ้นอยู่กับทักษะด้านภาษาอังกฤษของผู้เข้าสอบ คืออยู่ในระหว่าง 10 คะแนน ถึง 990 คะแนนร และจะไม่มีการวัดผลเป็นผ่านหรือไม่ผ่าน

แนว ข้อสอบ toeic ตัวอย่าง ข้อสอบ toeic

แนวการสอบ TOEIC สำหรับประเทศไทย คือ Listening and Reading มีดังนี้ (เป็นการสอบแบบ Redesigned TOEIC)

1. แนวข้อสอบด้านการฟัง Listening นั้นจะเป็นการสอบโดยใช้ข้อสอบจำนวน 100 ข้อ คะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลาในการสอบคือ 45 นาที แนวทางการสอบนั้นผู้เข้าสอบจะต้องมีการรับฟังเนื้อหาหรือบรรยายบางอย่าง จากนั้นจึงนำเอาข้อมูลจากเนื้อหานั้นมาตอบคำถาม

2. แนวข้อสอบด้านการอ่าน เป็นการให้ผู้เข้าสอบทำการอ่านเนื้อหา บทความ เรื่องราว ที่ข้อสอบกำหนดให้จากนั้นเอาข้อมูลที่ได้อ่านมาตอบคำถาม ข้อสอบจะมี 100 ข้อเช่นกัน และคะแนนเต็ม 495 คะแนน เวลาในการสอบคือ 75 นาที

คะแนน toeic ควรได้เท่าไหร่

อย่างที่บอกว่าการสอบ TOEIC นั้นจะไม่มีการวัดผลว่าผ่านหรือไม่ผ่าน แต่จะดูที่คะแนนเป็นหลัก โดยว่ากันว่าคะแนนที่ดีนั้นคืออยู่ในระดับ 500 คะแนนขึ้นไปของการสอบทั้งสองส่วน อย่างไรก็ตามต้องบอกว่า คะแนนการสอบยิ่งมากก็ยิ่งดี ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมไปอย่างเต็มที่สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าสอบ

วิธีสมัครสอบ toeic

การสมัครสอบโทอิคนั้นจะต้องสมัครล่วงหน้าก่อนสอบประมาณ 1 สัปดาห์ โดยให้ติดต่อสมัครที่ Center for professional assessment (Thailand) ซึ่งเป็นองค์การด้านการสอบของ TOEIC ในประเทศไทย โดยเมื่อเข้ารับการสอบแล้ว จะได้รับผลการสอบทันที (ประมาณ 24 ชั่วโมงหลังการสอบ) ผลการสอบโทอิค สามารถเก็บไว้อ้างอิงได้ 2 ปี