การสอบ toefl คืออะไร คะแนนสอบ toefl ตารางสอบ toefl 2017

การสอบ toefl คืออะไร คะแนนสอบ toefl สมัครสอบ toefl ได้ที่ไหน ตารางสอบ toefl 2017 เรียนภาษาอังกฤษสอบ toefl

การสอบ toefl คืออะไร คะแนนสอบ toefl ตารางสอบ toefl 2017

โทเฟล (TOEFL) 2017

การสอบ TOEFL คืออะไร

TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language เป็นการสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษชนิดหนึ่ง จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ได้มีการใช้ภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน หรือไม่ได้ใช่เป็นภาษาหลัก มักเรียกกันอย่างย่อๆ และติดปากว่าการสอบ โทเฟล หรือ โทเฟิล

คะแนนสอบ TOEFL

การสอบนั้นจะเป็นการครอบคลุมทักษะในภาษาอังกฤษ 4 ประเภท คือทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซึ่งคะแนนในต่ละส่วนนั้นจะอยู่ ที่ 30 คะแนน รวม 4 หมวด คะแนนเต็ม toefl เท่ากับ 120 คะแนน การสอบโทเฟลนั้นเป็นการสอบสำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ ซึ่งการสมัครเรียนจะต้องมีผลการสอบโทเฟลอ้างอิงด้วย

ประวัติการสอบ TOEFL

การสอบโทเฟล นั้นจะจัดขึ้นโดย Education Testing Service ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการจัดตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2507 และได้รับการยอมรับในมาตรฐานให้จัดสอบมาจนถึงปัจจุบันนี้ รูปแบบการสอบของโทเฟลนั้นแต่เดิมจะเป็นการสอบโดยการเขียนลงกระดาษหรือ Paper-Base Test

ต่อมามีการพัฒนาให้สอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือ (Computer-Base Test) อย่างไรก็ตามปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้สอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่จะเป็นการดึงข้อสอบมาจากศูนย์โดยตรง (ต่างจากเดิมที่จะมีการบรรจุข้อสอบไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อนการสอบ) เพื่อเป็นการป้องกันการรั่วไหลของข้อสอบ และการทุจริตต่างๆ และการสอบก็ยังคงวัดผล 4 ด้าน คือ ทักษะฟัง พูด เขียน อ่าน เช่นเคย

การสอบโทเฟลนั้นเป็นการสอบ ที่จัดขึ้นสำหรับผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลัก หรือภาษาราชการซึ่งก็คือประเทศในแถบเอเชียส่วนใหญ่ โดยผู้ที่มีความจำเป็นที่จะต้องสอบโทเฟล ก็คือผู้ที่ต้องการจะเข้าไปศึกษาต่อในประเทศที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก เช่น อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา เป็นต้น ซึ่งสถานศึกษาในประเทศกลุ่มดังกล่าว จะมีการคัดเลือกโดยการอิงผลโทเฟลด้วย นอกจากนั้นสำหรับผู้ที่มีการขอทุนไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ ผู้ให้ทุนก็จะพิจารณาจากคะแนนการสอบโทเฟลด้วยเช่นกัน

การสอบโทเฟล จะครอบคลุมทักษะต่างๆ ดังนี้

ทักษะด้านการอ่าน โดยเนื้อหาการสอบ จะมีการนำเอาบทความ หรือเรื่องราวในภาษาอังกฤษมาให้อ่าน จากนั้นจะใช้ในการตอบคำถาม
ทักษะด้านการฟัง จะมีการให้ผู้สอบฟังเนื้อหาบางอย่าง จากนั้นจะใช้ตอบคำถาม
ทักษะด้านการเขียน จะให้ผู้เข้าสอบทำการเขียนเรียงความเป็นภาษาอังกฤษ ในจำนวนหน้าและหัวข้อที่กำหนด
ทักษะด้านการพูด หรือสนทนาจะให้ผู้เข้าสอบ ทำการตอบคำถามหรือสนทนา กับระบบคอมพิวเตอร์

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย สถานศึกษา และสถาบันต่างๆ กว่า 8,500 แห่ง ที่มีการใช้ผลการสอบโทเฟล ในการคัดเลือกนักศึกษา ซึ่งส่วนมากก็จะไม่มีเกณฑ์ที่แน่นอน แต่จะมีการยอมรับคะแนนที่มากกว่า 70% อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามยิ่งได้คะแนนมากก็ยิ่งมีโอกาสในการเข้าศึกษาต่อได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน