บทสนทนาคุยโทรศัพท์ภาษาอังกฤษสั้นๆพร้อมคำแปล

บทสนทนาคุยโทรศัพท์ภาษาอังกฤษสั้นๆพร้อมคำแปล

เมษายน 15, 2017 admin 0

สนทนาทางโทรศัพท์ 3 Telephone conversation 3 บทสนทนาคุยโทรศัพท์ภาษาอังกฤษสั้นๆพร้อมคำแปล ผู้รับโทรศัพท์: I’m sorry, Mr. Black is not available at the moment. ขอโทษด้วยนะคะ มิสเตอร์แบล็คไม่สามารถพูดสายตอนนี้ได้ค่ะ I’m sorry, Mr. Black is no […]

ตัวอย่างบทสนทนาทางโทรศัพท์ภาษาอังกฤษสั้นๆ ผู้โทรศัพท์เข้า

ตัวอย่างบทสนทนาทางโทรศัพท์ภาษาอังกฤษสั้นๆ ผู้โทรศัพท์เข้า

มีนาคม 15, 2017 admin 0

สนทนาทางโทรศัพท์ 2 Telephone conversation 2 ตัวอย่างบทสนทนาทางโทรศัพท์ภาษาอังกฤษสั้นๆ สำหรับผู้โทรศัพท์เข้า ผู้โทรศัพท์เข้า: Good morning/afternoon/evening. สวัสดีค่ะ (สำหรับตอนเช้า/กลางวัน/เย็น) It’s Somboon here./This is Somboon. สมบูรณ์พูดสา […]

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ สำหรับผู้รับโทรศัพท์

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ สำหรับผู้รับโทรศัพท์

มีนาคม 15, 2017 admin 0

สนทนาทางโทรศัพท์ 1 Telephone conversation 1 วันนี้ จะพูดถึงศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์ ผู้รับโทรศัพท์: Good morning/afternoon/evening. สวัสดีค่ะ (สำหรับตอนเช้า/กลางวัน/เย็น) Suchada is speaking/This is Suchada speaking. สุชาดาพูดสายอย […]