พรหมวิหาร 4 หมายถึงอะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

พรหมวิหาร 4 หมายถึงอะไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง

เมษายน 27, 2017 admin 0

พรหมวิหาร 4 หมายถึงอะไร คำว่า พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมสำหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจำใจที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ หลักธรรมนี้ได้แก่ พรหมวิหาร 4 ประกอบด้วยอะไรบ้าง เมตตา : ความปราถนาให้ผู้อื […]