สํานวนภาษาอังกฤษ สุภาษิตคําพังเพย คําคมภาษาอังกฤษสั้นๆ

คําคมภาษาอังกฤษสั้นๆ สํานวนสุภาษิตคําพังเพยภาษา ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ คําศัพท์สํานวนภาษาอังกฤษ สํานวนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

สํานวนภาษาอังกฤษ สุภาษิตคําพังเพย คําคมภาษาอังกฤษสั้นๆ

คําคมภาษาอังกฤษสั้นๆ สุภาษิตคําพังเพย คําคมภาษาอังกฤษสั้นๆ’ href=’http://www.learninggang.com/สํานวนภาษาอังกฤษ/’>สํานวนสุภาษิตคําพังเพยภาษา ประโยคสํานวนภาษาอังกฤษ คําศัพท์สํานวนภาษาอังกฤษ สํานวนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

Self-conquest is the greats of victory.
การชนะใจตนเอง คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

So much to do ,so little done.
งานยิ่งทำมากเท่าใด ก็ยิ่งเสร็จน้อยเท่านั้น

Heaven ne’er helps the men who will not act.
สวรรค์ไม่เคยช่วยบุคคลผู้ซึ่งไม่ทำงาน

Never give advice unless asked.
อย่าให้คำแนะนำจนกว่าจะถูกขอร้อง

Nevre give advice in a crowd
อย่าให้คำแนะนำท่ามกลางฝูงชน

Grey hair is a of age, not of wisdom.
ผมหงอกเป็นสัญญาลักษณ์ของอายุ ไม่ใช่ปัญญา

Well begun is half done.เ
ริ่มต้นดีเหมือนงานนั้นเสร็จไปครึ่งหนึ่ง

A bird in the hand is worth two in the bush.
นกตัวเดียวในมือมีค่าเท่ากับนกสองตัวในพุ่มไม้

Birds of a faether will flock together.
นกที่มีขนอย่างเดียวกัน ย่อมจะอยู่รวมกัน

Blood is thicker than water.
เลือดข้นกว่าน้ำ

Better is half a loaf than no bread.
ขมนปังครึ่งก้อนดีกว่าไม่มีเลย

While I breathe , I hope.
ตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่ ฉันก็ยังมีหวัง

When tha cat’s away the mice will play.
เมื่อแมวไม่อยู่หนูก็ยังคนอง

Spare the rod and spoil the child.
ทิ้งไม้เรียวจะทำให้เด็กเสีย

It is a wise father that know his own child.
พ่อที่ฉลาดเท่านั้นจึงจะรู้จักบุตรของตนดี

The less men think, the more they talk.
คนที่คิดน้อยมักพูดมาก

A bad officer is more danggerous than hundred bandits.
เจ้าหน้าที่ชั่วคนเดียว เป็นอันตรายมากกว่าโจร 100 คน

Disappointment is the nurse of wisdom.
ความผิดหวังเป็นสิ่งค้ำชูสติปัญญา

No one can disgrace us but ourselves.
ไม่มีใครทำให้เราเสียเกียรติได้ นอกจากตัวเอง

Do good , receive good ; Do evil, receive evil.
ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

Early to bed and early to rise.
นอนหัวค่ำตื่นแต่เช้า

Makes a man healthy , weathy and wise.
สุขภาพดี มีทรัพย์ และฉลาด

Thou shouldst eat to live ; not live to eat.
ควรกินเพื่อมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่อยู่เพื่อกิน

Man is his own worst enemy.
ตนเองนั่นแหละเป็นศัตรูที่สำคัญที่สุด ของตนเอง

All is fair in love and war.
ทุกสิ่งย่อมยุติในความรักและสงคราม

แหล่งข้อมูล : www.krooning.blogspot.com/2007/12/blog-post_02.html