สํานวนสุภาษิตคําพังเพยภาษาอังกฤษแปลไทย

สํานวนสุภาษิตคําพังเพยภาษาอังกฤษแปลไทย

สํานวนสุภาษิตคําพังเพยภาษาอังกฤษแปลไทย

สุภาษิตคําพังเพย คําคมภาษาอังกฤษสั้นๆ’ href=’http://www.learninggang.com/สํานวนภาษาอังกฤษ/’>สํานวนสุภาษิตคําพังเพยภาษาอังกฤษแปลไทย

Don’t charge your memory with too many facts = อย่าใช้สมองจดจำเรื่องราวต่าง ๆ ให้มากจนเกินไป

Kill not the goose that lays the golden eggs. = โลภมากลาภหาย.

Facts are stubborn things. = ความจริงล้างอย่างไรก็ไม่เลือนหาย

It is a foolish sheep that makes. The wolf his confessor. = อย่าชี้โพรงให้กระรอก

Brave actiuons never want trumpet. = การกระทำอันกล้าหาญ ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศให้ใครรู้

Good manners are part and parcel of a good education. = กิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อย เป็นส่วนสำคัญจากการได้รับการศึกษาดี

A bad workman always blames his tool. = รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

Habituate yourself to hard work. = จงฝึกฝนตัวเองให้เคยชินกับงานหนัก

Fine features make fine birds. = ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

Man has gregarious habits. = มนุษย์ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะ

Guardianship has many responsibillitie. = การเป็นผู้ปกครองนั้นต้องมีความรับผิดชอบมาก

A friend in need is a friend indeed = เพื่อนแท้คือเพื่อนในยามยาก

Birds of a feather flock together = คบคนพาล พาลพาไปหาผิด

Actions speak louder than words = ทำดีกว่าพูด

A bird in head is worth two in the bush = สิบเบี้ยใกล้มือ

A rolling stone gathers no moss = รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

Absence makes the heart grow fonder = ตัวไกลใจอยู่ยิ่งไกลก็ยิ่งรักกัน

Make hay while the sun shines = น้ำขึ้นให้รีบตัก

He laughs best who laughs last = หัวเราะทีหลังดังกว่า

Listeners hear no good of themselves = นินทากาเลเหมือนเทน้ำ

It is never too late to mend = ไม่มีอะไรสายสำหรับการเริ่มต้น

Still water runs deep = น้ำนิ่งไหลลึก

Good cloths open all doors. = ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง

Overtly agree but coertly oppose = ปากว่าตาขยิบ หรือพูดอีกอย่างแต่ทำอีกอย่าง

Cry for the Moon = กระต่ายหมายจันทร์ หมายถึงหนุ่มหมายปองสาวที่มีฐานะดีกว่า

Apple of sodom =สวยแต่รูป จูบไม่หอม งามภายนอกแต่ใจแย่ไง

When misfortune reaches the limit, good fortune is at hand = ต้นร้ายปลายดีเริ่มต้นไม่ดีแต่ไปดีเอาตอนหลัง

Between the devil and the deep blue sea = หนีเสือปะจรเข้

Be caught red-handed = จับได้คาหนังคาเขา

To take for a needle in a haystack = งมเข็มในมหาสมุทร

To eat one’s cake and have it too = จับปลาสองมือ

To take something with a pinch of salt = ฟังหูไว้หู ฟังแล้วคิดพิจารณาก่อนจะเชื่อ

As you sow, so you reap = ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว

Cannot make head or tail of = จับต้นชนปลายไม่ถูก

You can not teach old dogs new tricks. = เราไม่สามารถสอนกลเม็ดใหม่ๆ ให้สุนัขแก่ได้….
หรือ ไม้แก่ดัดยากนั่นเอง…

Where there is a will, there is a way = ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น

Look before you leap = จงดูให้ดีก่อนื้จะกระโดด หมายถึง คิดให้ดี รอบคอบก่อนที่จะทำอะไร

Prevention is better than cure = กันไว้ดีกว่าแก้

Do as Romans do when you are in Rome = จงทำตัวให้เหมือนคนโรมันเมื่ออยู่ในกรุงโรม….
หรือ เข้าเมืองตาหลิ่วต้องหลิ่วตาตาม

Joy and sorrow are as near as today and tomorrow. = ความสุขกับความทุกข์อยู่ใกล้กันเหมือนวันนี้กับวันพรุ่งนี้

He who has never tasted bitterness does not know what is sweet = ผู้ที่ไม่เคยรับรู้รสของความขมขื่นจะไม่รู้ว่าความหวานชื่นคืออะไร

One who lives in a glasshouse should not throw stones. = เมื่ออยู่ในเรือนกระจกไม่ควรขว้างก้อนหินหมายถึงเมื่ออยู่ในที่ๆ เสีบเปรียบก็อย่าหาเรื่องผู้อื่น

Time and tide wait for no man = เวลาและกระแสน้ำไม่เคยคอยใคร

Everyone thinks his own burden the heaviest. = ทุกคนมักคิดว่าภาระของตนหนักกว่าของผู้อื่นเสมอ

No one is too old to learn = ไม่มีใครแก่เกินเรียน

Reading makes a full man. = การอ่านหนังสือทำให้เป็นคนที่สมบูรณ์

All men naturally desire to know. = มนุษย์ทุกคนย่อมอยากรู้โดยธรรมชาติ

Be quick to hear and slow to speak.= ฟังให้เร็ว แต่พูดให้ช้า

Live to learn to live. = จงอยู่เพื่อเรียนรู้การดำรงชีวิต

Brave actions never want trumpet. = การกระทำอันกล้าหาญ ไม่จำเป็นต้องป่าวประกาศ

Words once spoken cannot be altered. = คำพูดที่กล่าวไปแล้ว ย่อมไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้

Though strength fails, boldness is praiseworthy. = ถึงแม้ว่ากระทำสิ่งใดยังไม่เป็นผลสำเร็จแต่การที่ได้กล้าทำนั้นควรได้ รับการยกย่อง

No one is harmed by thinking. =การไตร่ตรองยั้งคิด ไม่เคยทำอันตรายใคร

Order will render the work facile. = ความมีระเบียบวินัย เป็นสิ่งที่ทำให้การทำงานราบรื่นขึ้น

Every obstacle is surmountable. = อุปสรรคทุกอย่าง ย่อมผ่านพ้นไปได้เสมอ

Health is wealth. = ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

What can’t be cured must be endured. =เมื่อสิ่งใดหมดทางที่จะแก้ไขได้แล้ว ก็ต้องยอมรับและทนในสิ่งนั้น

Peace begins where ambition ends. =ความสงบจะเริ่มขึ้น ณ ที่ซึ่งความเห่อเหิม ทะเยอทะยานได้สิ้นสุดลงแล้ว

Trial and error is the source of our knowledge. =เมื่อได้ทดลองทำสิ่งใดๆ แล้วผิดพลาด
นั่นคือข้อมูลแห่ง ความรู้ของเราเอง

Happyness belong to the contented. =บุคคลจะมีความสุขหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับความพอใจ

Don’t shrink any task because of its arduousness. =อย่าละทิ้งงานใดๆ เพียงเห็นว่างานนั้นยาก

แหล่งข้อมูล : tangjunk333.blogspot.com/2010/05/blog-post_8978.html