บทสนทนาคุยโทรศัพท์ภาษาอังกฤษสั้นๆพร้อมคำแปล

บทสนทนาคุยโทรศัพท์ภาษาอังกฤษสั้นๆพร้อมคำแปล

บทสนทนาคุยโทรศัพท์ภาษาอังกฤษสั้นๆพร้อมคำแปล

สนทนาทางโทรศัพท์ 3 Telephone conversation 3

บทสนทนาคุยโทรศัพท์ภาษาอังกฤษสั้นๆพร้อมคำแปล

ผู้รับโทรศัพท์:
I’m sorry, Mr. Black is not available at the moment. ขอโทษด้วยนะคะ มิสเตอร์แบล็คไม่สามารถพูดสายตอนนี้ได้ค่ะ
I’m sorry, Mr. Black is not in the office. ขอโทษด้วยนะคะ มิสเตอร์แบล็คไม่อยู่ในออฟฟิศค่ะ

ผู้โทรศัพท์เข้า:
Please ask him to call me back at number 02 1234567 when he is free.ช่วยบอกเขาให้โทรกลับหาผมที่เบอร์ 02 1234567 เมื่อเขาว่างด้วยครับ
Please ask him to call me on my mobile phone. ช่วยบอกเขาให้โทรกลับเบอร์มือถือผมด้วย
Please tell him that I have forwarded an email to him. ช่วยบอกเขาด้วยว่าผมได้ส่งอีเมล์ถึงเขา
Thank you very much, goodbye. ขอบคุณมากครับ

เอาไว้ไปปรับใช้ตามสถานการณ์

แหล่งข้อมูล : www.everyday-english-for-you.blogspot.com/2009/02/3-telephone-conversation-3.html