คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทาง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเดินทาง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการเดินทาง

คําศัพท์ภาษาอังกฤษหมวด การเดินทาง Traveling

วันนี้ จะพูดถึงศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการเดินทาง

เมื่อจะพูดว่า เราเดินทางจากที่หนึ่ง ไปยังอีกที่หนึ่ง เราจะใช้คำว่า to go หรือ to travel ตามด้วย
by + พาหนะที่ใช้ในการเดินทาง + to + สถานที่จุดหมายปลายทาง

(คำว่า travel ไม่ได้จำกัดว่าจะต้องใช้เฉพาะการท่องเที่ยวเท่านั้น)

ตัวอย่าง:
I go/travel by train/car to the airport. ฉันเดินทางโดยรถไฟ/รถยนต์ ไปยังสนามบิน

แต่หากเป็นการเดินทางโดยรถแท็กซี่ เราจะใช้ to take a taxi (ไม่ใช้ to go by taxi)

ตัวอย่าง:
I take a taxi to the airport. ฉันเดินทาง (โดยสาร) รถแท็กซี่ไปยังสนามบิน

หากเป็นการ ” ขี่ ” เราจะใช้คำว่า to ride เช่น

ตัวอย่าง:
I ride a bicycle. ฉันขี่จักรยาน
I ride a horse. ฉันขี่ม้า
I ride an elephant. ฉันขี่ช้าง

นอกจากนี้ คำว่า ride หากใช้เป็นคำนาม จะหมายถึงการ (ร้องขอ/ให้) การเดินทาง เช่น

ตัวอย่าง:
I need a ride. ฉันขอติดรถ (เดินทาง) ไปด้วยคน

หากเป็นการเอื้อเฟื้อให้การเดินทางแก่ผู้อื่น เราจะใช้คำว่า to give someone a ride เช่น

ตัวอย่าง:
I will give you a ride. ฉันจะ (ขับรถ) ไปส่งเธอ

หากจะไปรับ จะใช้คำว่า to pick up เช่น

ตัวอย่าง:
I can pick you up at the airport. ฉันจะไปรับเธอที่สนามบิน
The bus picks up passengers at the bus stop. รถเมล์รับผู้โดยสารที่ป้าย

หากจะไปส่ง ใช้คำว่า to drop off เช่น

ตัวอย่าง:
I can drop you off at the airport. ฉันจะไปส่งเธอที่สนามบิน

แหล่งข้อมูล : www.everyday-english-for-you.blogspot.com/2009/02/traveling.html