คำศัพท์ ไม่มีมารยาทภาษาอังกฤษ ไร้มารยาทภาษาอังกฤษ

ไม่มีมารยาทภาษาอังกฤษ ไร้มารยาทภาษาอังกฤษ คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับมารยาท กิริยามารยาทภาษาอังกฤษ มารยาททรามภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ ไม่มีมารยาทภาษาอังกฤษ ไร้มารยาทภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับมารยาท

คำว่า มารยาท แปลว่า manners เป็นคำนามพหูพจน์ที่ไม่ควรละทิ้งตัว s ตอนท้าย เช่น

Your manners are appalling. (มารยาทคุณแย่ที่สุดเลย)
She has very good manners. (เธอเป็นคนที่มารยาทดีมาก)

คนที่มารยาทดีก็เรียกว่า well-mannered เช่น
My mother taught me to be well-mannered in front of adults. (คุณแม่สอนผมให้เป็นคนมารยาทดีต่อผู้ใหญ่)

และในทางตรงกันข้าม มารยาทไม่ดีใช้ bad-mannered เช่น
Stop arguing! You’re such a bad-mannered boy! (หยุดเถียงเสียที น้องเป็นเด็กมารยาทไม่ดีเลย)

แต่ถ้าหันกลับไปที่คำถามเดิมคือ จะพูดว่าอะไรเมื่ออยากจะบอกอีกฝ่ายหนึ่งว่า กรุณามีมารยาทหน่อย คงต้องใช้ สำนวน ว่าRemember your manners.
แต่ถ้าต้องการแรงกว่านี้อีก คุณทำใบหน้าไม่พอใจ ดุ ๆ หน่อย และก็บอกว่า
Have some manners!

แหล่งข้อมูล : www.tangjunk333.blogspot.com/2010/07/blog-post_13.html