ฝึกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ฝึกพูด ฝึกเขียน ฝึกอ่าน ฝึกฟัง ประโยคง่ายๆ

ฝึกพูดภาษาอังกฤษ ฝึกเขียนภาษาอังกฤษ ฝึกอ่านภาษาอังกฤษ ฝึกฟังภาษาอังกฤษ ฝึกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ฝึกประโยคภาษาอังกฤษง่ายๆ

ฝึกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง ฝึกพูด ฝึกเขียน ฝึกอ่าน ฝึกฟัง ประโยคง่ายๆ

ฝึกเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

ฝึกเรียนภาษาอังกฤษนั้นมีหลากหลายวิธีเลยทีเดียว ไม่ว่าจะเป็นการฝึกด้วยตัวเอง หรือการฝึกกับเพื่อนๆ ตลอดจนการฝึกในสถานการณ์จริง เช่น การเตรียมตัวสอบการพูดคุยกับชาวต่างชาติ เป็นต้น สำหรับแนวทางการเรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเองที่ได้รับการยอมรับว่าได้ผลในการพัฒนาภาษาอังกฤษให้เก่งได้ มีดังต่อไปนี้ค่ะ

เรียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

การฝึกจากเพลงสากล สำหรับเพลงสากลที่เป็นภาษาอังกฤษนั้นเป็นวัตถุดิบชั้นเลิศ ที่ช่วยให้เราเก่งภาษาอังกฤษขึ้นได้ เพียงแค่ฟังเพลงสากลเป็นประจำ จากนั้นพยายามฟังจับใจความของเนื้อเพลง และแปลความหมายออกมา ขั้นตอนสุดท้ายให้ร้องตามด้วยสำเนียงแบบเดียวกับในเพลง ฝึกวิธีนี้เป็นประจำ ไม่นานจะเก่งภาษาอังกฤษขึ้นมาก

การฝึกจากการดูภาพยนตร์ ภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ในโรงหนัง หรือภาพยนตร์ทางทีวี ทีวีซีรีส์ต่างๆ โดยกระบวนการฝึกให้ฝึกโดยการดูสื่อเหล่านี้เป็นภาษาอังกฤษ (โดยไม่จำเป็นต้องมีซับไตเติ้ลหรือคำแปล) จากนั้นพยยามจับใจความของประโยคสนทนาภายในภาพยนตร์ให้ได้ ทำจนกว่าจะเข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดของภาพยนตร์ จึงเปลี่ยนไปดูเรื่องใหม่ การฝึกวิธีการนี้เป็นประจำ จะช่วยทำให้เข้าใจรูปแบบของประโยค คำแสลง การใช้คำ สำเนียงและการออกเสียงต่างๆ ได้อย่างดีมากเลยทีเดียว

การฝึกจากการอ่านเขียน ภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง จากการอ่านข่าว’ href=’http://www.learninggang.com/ข่าว/’>ข่าว ดูข่าว ตลอดจนรับข่าวสารจากสื่อต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นข่าวจากหนังสือพิมพ์ ข่าวจากโทรทัศน์ และเว็บไซต์ต่างๆ โดยการฝึกก็จะเหมือนกับสองข้อแรกที่กล่าวไป คือเริ่มฝึกจากการอ่านเนื้อหา และรับข่าวสารเป็นภาษาอังกฤษ โดยไม่จำเป็นต้องมีคำแปล หรืออ่านข่าวนั้นๆ ล่วงหน้า โดยการรับข่าวสารนั้น ให้เน้นจับใจความสำคัญของเนื้อหาข่าว การฝึกภาษาอังกฤษ จากการอ่านข่าวจะช่วยเพิ่มทักษะด้านการใช้คำทีเป็นทางการ การใช้รูปประโยคที่มีแบบแผน เป็นต้น

การฝึกภาษาอังกฤษ จากการเล่นเกม ปัจจุบันเกมต่างๆ ที่มีให้เล่นกันยุคนี้จะเน้นการส่วนของเนื้อเรื่องมากขึ้น หมายถึงเราจะได้ฝึกภาษาอังกฤษ จากเกมได้ดีมากขึ้น หากไม่เน้นเล่นเอามันส์อย่างเดียวมากเกินไป แต่สำหรับผู้ที่ไม่เล่นเกม ก็สามารถเรียนรู้เนื้อเรื่องของเกมได้จากการชมคลิป Game Casting ต่างๆ เกมที่มีเนื้อหา ที่ช่วยในการฝึกภาษาอังกฤษได้ดี ได้แก่ Witcher 3 , Assassins’s Creed , Fallout 4 เป็นต้น

การฝึกภาษาจากการพูดคุยกับชาวต่างชาติ เป็นการฝึกภาษาอังกฤษ ที่ช่วยเพิ่มทักษะได้อย่างก้าวกระโดด เพราะการฝึกกับชาวต่างชาติ จะได้ทั้งการใช้คำที่เหมาะสม การเดาความหมายของคำ การเลือกรูปประโยค Tense แบบต่างๆ ตลอดจนการเรียนรู้สำเนียง การฟัง เป็นต้น การฝึกวิธีนี้ สามารถฝึกโดยการเดินเข้าไปขอคุยกับชาวต่างชาติได้เลย หรือจะฝึกโดยการลงคอร์สสอนภาษา โดยชาวต่างชาติก็ได้ครับ