ตัวอย่างบทสนทนาทางโทรศัพท์ภาษาอังกฤษสั้นๆ ผู้โทรศัพท์เข้า

ตัวอย่างบทสนทนาทางโทรศัพท์ภาษาอังกฤษสั้นๆ สำหรับผู้โทรศัพท์เข้า

ตัวอย่างบทสนทนาทางโทรศัพท์ภาษาอังกฤษสั้นๆ ผู้โทรศัพท์เข้า

สนทนาทางโทรศัพท์ 2 Telephone conversation 2

ตัวอย่างบทสนทนาทางโทรศัพท์ภาษาอังกฤษสั้นๆ สำหรับผู้โทรศัพท์เข้า

ผู้โทรศัพท์เข้า:
Good morning/afternoon/evening. สวัสดีค่ะ (สำหรับตอนเช้า/กลางวัน/เย็น)
It’s Somboon here./This is Somboon. สมบูรณ์พูดสายอยู่นะครับ
Could I speak to Mr. Black please? ขอสายมิสเตอร์แบล็คด้วยครับ
Can I leave a message for Mr. Black? ผมขอฝากข้อความให้มิสเตอร์แบล็คด้วยครับ
Could you please speak slowly? กรุณาช่วยพูดช้าหน่อยได้มั้ยครับ
Thank you very much, goodbye. ขอบคุณมากครับ แค่นี้ก่อนนะครับ

เอาไว้ไปปรับใช้ตามสถานการณ์

แหล่งข้อมูล : www.everyday-english-for-you.blogspot.com/2009/02/1-telephone-conversation-1.html