ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ สำหรับผู้รับโทรศัพท์

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์

ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษทางโทรศัพท์ สำหรับผู้รับโทรศัพท์

สนทนาทางโทรศัพท์ 1 Telephone conversation 1

วันนี้ จะพูดถึงศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสนทนาทางโทรศัพท์

ผู้รับโทรศัพท์:
Good morning/afternoon/evening. สวัสดีค่ะ (สำหรับตอนเช้า/กลางวัน/เย็น)
Suchada is speaking/This is Suchada speaking. สุชาดาพูดสายอยู่ค่ะ
Excuse me, who is calling please? ขอโทษนะคะ ไม่ทราบพูดสายกับใครอยู่หรือคะ?
How can I help you? มีอะไรให้ช่วยมั้ยคะ?
One moment please/Hold on please. ถือสายรอสักครู่นะคะ
Can I take a message?/Would you like to leave a message? ฝากข้อความไว้มั้ยคะ?
Thank you for calling, goodbye. ขอบคุณที่โทรมานะคะ

เอาไว้ไปปรับใช้ตามสถานการณ์

แหล่งข้อมูล : www.everyday-english-for-you.blogspot.com/2009/02/1-telephone-conversation-1.html