บอกรักแม่ภาษาอังกฤษ บอกรักพ่อภาษาอังกฤษ เขียนยังไง

ประโยคบอกรักแม่ภาษาอังกฤษ บอกรักพ่อภาษาอังกฤษ เขียนยังไง

บอกรักแม่ภาษาอังกฤษ บอกรักพ่อภาษาอังกฤษ เขียนยังไง

บอกรักแม่ภาษาอังกฤษ บอกรักพ่อภาษาอังกฤษ

All I am/I owe to you, Mom/Dad.
ที่หนู/ผมเป็นอยู่ทุกวันนี้ได้ก็เพราะคุณของพ่อ/แม่

Thank you for your love and rules for I am who I am because of you!ขอบคุณสำหรับความรักและกฏระเบียบของพ่อ/แม่ ที่ทำให้หนู/ผม เป็นแบบทุกวันนี้ได้

I am lost without you. You are the best Mom/Dad.
ชีวิตหนู/ผม คงหลงทางแน่ถ้าไม่มีพ่อ/แม่ พ่อ/แม่เป็นพ่อ/แม่ ที่เยี่ยมที่สุดเลย

Thank you for your unconditional love, Mom/Dad. I love you.
ขอบคุณสำหรับความรักที่ปราศจากเงื่อนไขของพ่อ/แม่ หนู/ผมรักพ่อ/แม่

แหล่งข้อมูล : www.tangjunk333.blogspot.com/2010/07/blog-post_28.html