คําคมความรักภาษาอังกฤษ คํารักหวานๆ คําคมบอกรัก คําคมรักแฟนสั้นๆ โดนใจ

คํารักหวานๆภาษาอังกฤษ คําคมความรักภาษาอังกฤษ คําคมบอกรักภาษาอังกฤษ คําคมรักแฟนภาษาอังกฤษ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ คํารักหวานๆ คําคมบอกรัก คําคมรักแฟนสั้นๆ โดนใจ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ คํารักหวานๆภาษาอังกฤษ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 1. คำคมภาษาอังกฤษ = “The best and most beautiful things cannot be seen or even touched, they must be felt with the heart.” แปลว่า สิ่งที่สวยงามที่สุดมิอาจสัมผัสได้โดยสัมผัสทางกาย ทว่าต้องรับรู้ผ่านหัวใจ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 2. คำคมภาษาอังกฤษ = “When you love someone..you’ll do anything to reach the heart of the one you love.” แปลว่า “เมื่อคุณรักใครสักคน…คุณจะทำทุกอย่างเพื่อชนะใจเขา”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 3. คำคมภาษาอังกฤษ = “When you feel true love…you follow the way of the heart.” แปลว่า “เมื่อมีรักแท้…คุณก็พร้อมที่จะไปตามเสียงเรียกร้อง ของหัวใจ”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 4. คำคมภาษาอังกฤษ = “When you’re in love..life is like a romance novel that you never want to end.” แปลว่า “เมื่อคุณอยู่ในห้วงแห่งรัก ..ชีวิตก็เหมือนดั่งนิยายที่คุณอ่านไม่จบ”

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 5. คำคมภาษาอังกฤษ = “True love is like a jigsaw puzzle. The pieces will find themselves when they are right for each other.” แปลว่า ความ รักที่แท้จริงก็เหมือนกับเกมจิ๊กซอร์ ชิ้นส่วนทั้งหมดจะสามารถค้นพบตัวเองได้ก็ต่อเมื่อแต่ ละชิ้นสามารถหาชิ้นที่”ใช่”สำหรับตัวมันเอง

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 6. คำคมภาษาอังกฤษ = “To love is nothing. To be loved is something. To love and be loved is everything!!”การได้รักเป็นเพียงความว่างเปล่า การถูกรักเป็นเพียงแค่บางสิ่งบางอย่าง ส่วนการได้รักและการถูกรัก นั้นเป็นทุกอย่าง

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 7. คำคมภาษาอังกฤษ = “It’s not too hard to find some love but it’s also not easy to make that love to be forever.” แปลว่า อันความรักไม่ใช่เรื่องยากที่จะได้มา และมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก ที่จะรักษาความรักนั้นให้อยู่เป็นนิรันดร์

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 8. คำคมภาษาอังกฤษ = “Life is beautiful with people like you in it.” แปลว่า ชีวิตช่างงดงามนัก เมื่อมีคนอย่างคุณอยู่ด้วย

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 9. คำคมภาษาอังกฤษ = “The only abnormality is the incapacity to love.” แปลว่า ได้มีรักและสูญเสียมันไป ยังดีเสียกว่า ไม่รู้จักความรักเลย

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 10. คำคมภาษาอังกฤษ = “Thoughts of you brighten up my day.” แปลว่า การได้คิดถึงคุณ ทำให้วันของฉัน..สว่างไสว

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 11. คำคมภาษาอังกฤษ = “To LOVE is to GIVE.” แปลว่า ความรักคือการให้

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 12. คำคมภาษาอังกฤษ = “When you love someone, say it. Say it loud. Say it right away, or the moment…just passes you by.” แปลว่า เมื่อไหร่ที่คุณรักใครสักคน จงบอกเขา บอกไปเลยดังๆ ว่า คุณรักเขามากมายแค่ไหน อย่าปล่อยจนถึงวันที่เขาไม่อยู่ให้คุณบอกรัก

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 13. คำคมภาษาอังกฤษ = “Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.” แปลว่า ความรักคือ การรวมจิตวิญญาณของคนสองคนให้เป็นหนึ่ง

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 14. คำคมภาษาอังกฤษ = “If I can stop one heart from breaking, I shall not live in vain.” แปลว่า ถ้าฉันสามารถหยุดหัวใจเพียงหนึ่งเดียวนี้ไม่ให้แตกสล ายได้ ฉันคงไม่อยู่อย่างเปล่าไร้เช่นนี้

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 15. คำคมภาษาอังกฤษ = “If you love something…let it go, if it comes back to you it was truly meant to be.” แปลว่า ถ้าคุณรักในใครซักคน จงปล่อยให้เขาเป็นอิสระ เพราะถ้าคู่กันแล้ว ยังไงซะเขาก็เป็นของคุณ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 16. คำคมภาษาอังกฤษ = “It’s easy to say ‘I LOVE YOU’. But only ‘I DO’ says you’re really one, for always…” แปลว่า คําว่ารักใครก็พูดได้ แต่สิ่งสําคัญกว่านั้นคือรักที่รักจริงๆ จากหัวใจ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 17. คำคมภาษาอังกฤษ = “Love can make you happy but often times it hurts, but love is only special when you give it to who its worth.” แปลว่า ความรักสร้างสรรค์ความสุข แต่บ่อยครั้งก็สร้างความเจ็บปวด ทว่า..เมื่อคุณให้ความรักแก่คนที่สมควรได้รับ..ความร ักนั้นจะมากค่า

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 18. คำคมภาษาอังกฤษ = “Love has no control and neither does one’s mind when they are in love.” แปลว่า ความรักไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ ไฉนเราจะบังคับคนที่กำลังมีความรักได้

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 19. คำคมภาษาอังกฤษ = “True love lasts forever.” แปลว่า ความรักที่แท้จริงเป็นอมตะ

คําคมความรักภาษาอังกฤษ 20. คำคมภาษาอังกฤษ = “Some people think that it’s holding on that makes one strong, Sometimes it’s letting go.” แปลว่า บางคนคิดว่า การได้ครอบครองในสิ่งที่รัก จะทำให้รู้สึกมั่นคงในรัก แต่บางทีการให้อิสระ อาจจะมีค่ามากกว่านั้น

แหล่งข้อมูล : www.tangjunk333.blogspot.com/2010/09/blog-post_29.html