วิธีเรียนการเขียนภาษาอังกฤษง่ายๆ ฝึกการเขียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

วิธีเรียนการเขียนภาษาอังกฤษง่ายๆ เรียนการเขียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี ฝึกการเขียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

วิธีเรียนการเขียนภาษาอังกฤษง่ายๆ ฝึกการเขียนภาษาอังกฤษด้วยตัวเอง

การเขียนภาษาอังกฤษ

ทักษะด้านการเขียน หรือ Writing Skill นั้นเป็นทักษะด้านภาษาอังกฤษ ที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ฝึก หรือเรียนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบต่างๆ อย่างพวกโทเฟล หรือโทอิคนั้นบอกเลยว่า คุณจำเป็นที่จะต้องฝึกทักษะด้าน Writing ด้วย เพราะในกระบวนการสอบดังกล่าว จะมีการสอบการเขียนภาษาอังกฤษด้วยเช่นกัน สำหรับบทความนี้จะมาแนะนำ วิธีการฝึกทักษะด้านการเขียน หรือ Writing Skill กันครับ

วิธีการฝึกทักษะด้านการเขียน หรือ Writing Skill

การเขียนภาษาอังกฤษโดยการคิดประเด็นหลักของเรื่องที่จะเขียนออกมาอย่างคร่าวๆ ก่อน (โครงเรื่อง) ก่อนที่จะเขียนเนื้อเรื่อง หรือเนื้อหาจริงๆ ลงไป นอกจากนั้นควรคิดเกี่ยวกับเหตุผลที่จะมาสนับสนุนเนื้อหาด้วย ว่ามีเหตุมีผล มีความเป็นมาอย่างไร ทั้งนี้เพื่อให้เนื้อหานั้นมีพลัง และสามารถชกจูงคนอ่านให้คล้อยตามได้ เกิดอารมณ์ร่วม รวมถึงเข้าใจที่มาที่ไปของเนื้อหาที่เขียนได้อย่างถูกต้อง

– หากคิดไม่ออกจริงๆ ว่าจะเขียนอะไร ก่อนการเขียนให้ทำการลิสต์ คีย์เวิร์ด หรือไอเดียที่มีอยู่ในหัว ที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ออกมาก่อน เพราะนี่คือการ Generate Idea นั่นเอง โดยเราอาจจะทำการแยกประเภทของหมวดหมู่เอาไว้ เช่น เรื่องเกี่ยวกับครอบครัว ชีวิตส่วนตัว ประสบการณ์ แยกออกจาก การศึกษา ประวัติด้านการทำงาน เป็นต้น ทั้งนี้การคิดไอเดียออกมาก่อนการเขียน จะช่วนทำให้เรามีแนวทางที่จะเขียนได้ชัดเจนมากขึ้น ความคิดไม่ตัน และไม่ใช่การเขียนแบบปากกาพาไป นอกจากนั้นยังอาจจะช่วยเพิ่มความเร็วในการเขียนให้เราอีกด้วย

หัดเรียนการเขียนภาษาอังกฤษด้วยการแปลประโยคจากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย ให้ได้ความหมายใจความเดียวกัน ไม่มีความขัดแย้งกัน ดังนั้นก่อนการเขียนเราควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของ Grammar และ Structure หรือรูปแบบการใช้ประโยค การใช้คำให้ถ่องแท้ก่อน ซึ่งหากเรามีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวแล้ว จะทำให้เราสามารถเขียนออกมาได้อย่างอัตโนมัตินั่นเอง

รูปแบบการเขียนประโยคในภาษาอังกฤษนั้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรก็ตาม จะแบ่งออกเป็นพารากราฟ (ย่อหน้า)ใหญ่ๆ 3 พารากราฟ คือ พารากราฟแรกจะเป็นการเปิดเรื่อง เป็ดประเด็นหรือเกริ่นกล่าว ความเป็นมา ที่มาที่ไป พารากราฟต่อมาจะเป็นการเขียนถึงเนื้อหาหลัก รายละเอียดต่างๆ ของสิ่งที่จะเขียนจะสื่อ ขณะที่พารากราฟสุดท้ายนั้นจะเป็นการปิดสรุปเนื้อหา ซึ่งหากเขียนแบ่งส่วนอย่างนี้จะทำให้เข้าใจได้ง่าย และผู้อ่านอ่านรู้เรื่อง ไม่ใช่ตะบี้ตะบันเขียนแบบไม่แบ่งวรรค แบ่งตอนกันเลย ที่ต่อให้เนื้อหาจะดี แต่มักจะไม่ได้รับความสนใจ เพราะอ่านยาก

– ระมัดระวังเรืองคำศัพท์การเขียนภาษาอังกฤษ รูปประโยคให้ดี โดยข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนมักจะแนะนำให้ใช้ประโยคแบบง่ายๆ เข้าใจง่ายมากกว่าการใช้ประโยคแบบยากๆ ซึ่งโอกาสผิดพลาดมีสูงมากนั่นเอง